Poslední Příspěvky

Nejnovější vlákna

Forums

Zásady Kategorie

 1. Do diskuse vkládejte příspěvky až poté, co si pozorně přečtete a v souvislostech promyslíte diskutovaný příspěvek či téma.
 2. Členové mohou mít rozdílné názory, vzájemné napadání jiných členů nebude tolerováno .
 3. Na názory, s nimiž nesouhlasíte, nikdy nereaguj pouze jejich zpochybněním. Pečlivě formuluj vlastní pohled na věc a místo silných slov nabídni argumenty.
 4. Nevytrhávej slova a myšlenky druhých z kontextu. Soustřeďte se především na podstatu jejich sdělení, nesnaž se od ní odvádět pozornost k méně podstatným detailům a nesnaž se je zesměšnit. Důležitá je podstata!
 5. Pokud do diskuse vstoupí neznalý uživatel, zaměř se přednostně na to, aby dostal srozumitelné odpovědi.
 6. Dodržuj obvyklá pravidla slušnosti - chovej se dle etických a morálních zásad. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i zde
 7. Nezapomínej, že na druhém konci jsou lidé a ne PC. Co napíšeš do diskuse, bys možná dotyčnému nikdy neřekl do očí = není slušné urážet druhé.
 8.  Před novým dotazem si prosím pomocí prohledávání ověř, zda-li se obdobný dotaz v diskusi již nevyskytnul.
 9.  Při diskutovaní se drž předmětu diskuse a piš příspěvky, které jsou k věci. Máš-li příspěvek na jiné téma, najdi pro něj vhodnou diskusní skupinu.
 10.  Nejlépe piš o tom, čemu rozumíš a tak, aby to dávalo smysl. Nepokládej „návnady“ = (Neprovokuj.)
 11.  Zvaž, kdy je dobré použít soukromé zprávy a kdy umístit příspěvek do veřejné diskuse.
 12.  Neočekávejte od ostatních budou souhlasit s tím, co vy pokládáte za nejdůležitější ze všeho či věcem jim podobným.
 13. Pokud nesouhlasíš s obecnou/odbornou úrovní a názorem domény či diskuse, neříkej všem ostatním, jak jsou pitomí - Prostě jdi pryč.

 

(Jakékoli porušení zásad může vést ke zrušení vašeho účtu)